Kaip prisijungti?

Prisijungti su naudotojo vardu ir slaptažodžiu

Norėdami prisijungti prie eNotaras sistemos, spauskite Prisijungti (žr. 1 pav.). Sistema jus nukreips į elektroninių valdžios vartų puslapį, kuriame pasirinkę pageidaujamą prisijungimo būdą ir suvedę prisijungimo duomenis galėsite prisijungti prie eNotaras portalo. Pirmą kartą prisijungusiam naudotojui pateikiamos sistemos naudojimosi taisyklės, su kuriomis reikia sutikti, norint toliau naudotis sistema.

1 pav. Prisijungimas

Kokias notarines paslaugas galiu užsisakyti?

Puslapyje Notarinės paslaugos pateikiamas paslaugų, kurios teikiamos visuose Lietuvos notarų biuruose, sąrašas (žr. 1 pav.).

Norėdami peržiūrėti notarų teikiamas paslaugas, viršutinėje svetainės meniu juostoje pasirinkite Notarinės paslaugos. Atvertame lange rodomas notarų teikiamų paslaugų sąrašas.

1 pav. Notarinių paslaugų sąrašas

 

Notarinių paslaugų sąraše galite atlikti notarinių paslaugų paiešką. Laukelyje "Paslaugų grupė" galite pasirinkti kurioje paslaugų grupėje atliksite paiešką, o laukelyje "Notarinė paslauga/aprašymas" galite įrašyti notarinės paslaugos pavadinimo ar aprašymo fragmentą. Nurodę paieškos kriterijus spauskite Ieškoti ir sistema jums pateiks paieškos kriterijus atitinkančių paslaugų sąrašą.

Norėdami peržiūrėti detalesnę notarinės paslaugos informaciją, paspauskite ant notarinės paslaugos pavadinimo. Šiame lange (žr. 2 pav.) pateikiamas notarinės paslaugos pavadinimas bei jos aprašymas, nurodoma ar notarinė paslauga yra susijusi su paveldėjimu. Taip pat pateikiama nuoroda "Notarų imamo atlygio laikinieji dydžiai", kurią paspaudus atveriamas notarų imamo atlygio laikinųjų dydžių puslapis.

2 pav. Detalus notarinės paslaugos informacinis langas

 

Šiame puslapyje taip pat galite pasirinkti paslaugas, kurias norite užsisakyti. Norėdami pridėti notarinę paslaugą į užsakymą, spauskite mygtuką Pridėti į užsakymą, kuris pateikiamas notarinių paslaugų sąraše (žr. 1 pav.) arba detaliame notarinės paslaugos informaciniame lange (žr. 2 pav.). Paslauga, kurią pridėjote į užsakymą, paslaugų sąraše bus pažymima kita spalva. Taip pat prie šios paslaugos matysite mygtuką Pašalinti iš užsakymo, kurį paspaudę galite pašalinti paslaugą iš užsakymo. Jei notarinių paslaugų sąraše pasirinkote norimas užsakyti paslaugas, paspaudę Peržiūrėti užsakymą (žr. 3 pav.) galite peržiūrėti į užsakymą pridėtas paslaugas ir pildyti kitą notarinių paslaugų užsakymo informaciją.

3 pav. Peržiūrėti užsakymą

Kaip sužinoti kokie notarų biurai užregistruoti eNotaras sistemoje?

Šiame puslapyje pateikiamas notarų biurų sąrašas bei jų kontaktinė informacija (žr. 1 pav.). Norėdami surasti reikiamą biurą, galite pasinaudoti paieška. Šiame puslapyje galite pasirinkti atlikti bendrą biurų paiešką (Bendra paieška) arba biurų paiešką paveldėjimo atveju (Paieška paveldėjimo atveju).

Norėdami surasti biurą pagal biuro pavadinimą, savivaldybę ar notarą, pasirinkite Bendra paieška (žr. 1 pav.). Paieškos laukeliuose suveskite paieškos kriterijus, spauskite Ieškoti ir sistema atrinks notarų biurus pagal nurodytus paieškos kriterijus. Norėdami vėl pamatyti pilną notarų biurų sąrašą, išvalykite paieškos laukeliuose įvestas reikšmes (tam galite pasinaudoti mygtuku Išvalyti) ir spauskite Ieškoti.

Norėdami surasti biurus pagal veiklos teritoriją paveldėjimo atvejams, pasirinkite Paieška paveldėjimo atveju. Paieškos laukeliuose suveskite paieškos kriterijus, spauskite Ieškoti ir sistema atrinks notarų biurus, kurie veikia paieškos laukeliuose nurodytoje teritorijoje paveldėjimo atvejams. Norėdami vėl pamatyti pilną notarų biurų sąrašą, išvalykite paieškos laukeliuose įvestas reikšmes (tam galite pasinaudoti mygtuku Išvalyti) ir spauskite Ieškoti.

1 pav. Notaro (-ų) biurų sąrašas. Bendra paieška

2 pav. Notaro (-ų) biurų sąrašas. Paieška paveldėjimo atveju

 

Notarų biurų sąraše (žr. 1 pav., 2 pav.) pateikiama pagrindinė informacija apie biurus:

 • pavadinimas - notaro (-ų) biuro pavadinimas;
 • savivaldybė - savivaldybė, kurioje yra notaro (-ų) biuras;
 • adresas - notaro (-ų) biuro adresas.

Kaip peržiūrėti detalią notarų biuro informaciją?

Norėdami peržiūrėti detalesnę informaciją apie konkretų notaro (-ų) biurą, sąraše spauskite ant pasirinkto notaro (-ų) biuro pavadinimo. Atsidariusiame lange matysite detalią informaciją apie pasirinktą biurą (žr. 1 pav.).

1 pav. Detalus notaro (-ų) biurų informacinis langas

2 pav. Detalus notaro (-ų) biurų informacinis langas

 

Detalioje biuro informacijoje pateikiamas biuro adresas bei žemėlapis su pažymėtu notaro (-ų) biuro adresu, biuro aprašymas bei darbo laikas, aptarnaujamos teritorijos ir gatvės paveldėjimo klausimais. Taip pat pateikiamas biure dirbančių notarų sąrašas su notarų kontaktine informacija ir informacija apie notarų atostogas ar negalėjimą eiti notaro pareigų (žr. 2 pav.). Jei biure, kurio detalią informaciją peržiūrite yra atostogaujančių notarų, tai ši informacija bus pateikiama stulpelyje "Notaras negalės eiti notaro pareigų". Šiame stulpelyje galite peržiūrėti kuriuo metu konkretaus notaro nebus biure arba kas notarų biurą pavaduos tuo atveju jei biure neliks nei vieno dirbančio notaro. Jei biure konkrečiu laikotarpiu neliks dirbančių notarų galima bus pamatyti koks notaras iš kokio biuro pavaduos atostogaujantį notarą.

Detalios biuro informacijos lange, taip pat galite pasirinkti Siųsti pranešimą. Atsidariusiame lange (žr. 3 pav.) galėsite sukurti pranešimą notarų biurui. Norėdami išsiųsti pranešimą biurui, įrašykite pranešimo tekstą, įkelkite priedus (jei reikia), laukelyje "Asmuo, kuriam skiriamas pranešimas" pasirinkite kam norite skirti pranešimą (jei pageidaujate), įrašykite pranešimo temą ir spauskite Siųsti.

3 pav. Pranešimas notarų biurui

Kaip užsisakyti notarines paslaugas?

Puslapyje Notarinių paslaugų užsakymai pateikiama notarinių paslaugų užsakymų istorija. Klientui suteikiama galimybė nuotoliniu būdu užsisakyti notarines paslaugas. Klientas gali peržiūrėti savo užsakytų notarinių paslaugų ar veiksmų istoriją, bet kuriuo metu gali sužinoti notarinio veiksmo eigą eNotaras portale.

Norėdami pradėti notarinės paslaugos užsakymą, viršutinėje svetainės meniu juostoje pasirinkite Paslaugų užsakymai ir atsivėrusiame puslapyje spauskite Užsakyti notarines paslaugas. Atsidariusiame lange užpildykite bendrą užsakymo informaciją. Bendroje užsakymo informacijoje pažymėkite kokios rūšies paslaugas (susijusias su paveldėjimu (žr. 1 pav.) ar nesusijusias su paveldėjimu (žr. 2 pav.)) pageidaujate užsakyti. Tame pačiame užsakyme gali būti tik paslaugos, kurios susijusios su paveldėjimu, arba tik paslaugos, kurios nesusijusios su paveldėjimu. Jeigu pageidaujate užsisakyti ir paslaugas, kurios susijusios su paveldėjimu, ir paslaugas, kurios nesusijusios su paveldėjimu, jums reikės sukurti du atskirus užsakymus.

1. Paveldėjimo atvejis

 • Bendros informacijos skyrius:
 • Ar norite užsakyti su paveldėjimu susijusias paslaugas? - turėtų būti pažymėta "Taip", jei norite formą pildyti paveldėjimo atveju;
 • Palikėjo duomenys:
  • vardas - įvedama reikšmė, palikėjo vardas;
  • pavardė - įvedama reikšmė, palikėjo pavardė;
  • asmens kodas - įvedama reikšmė, palikėjo asmens kodas. Galima įvesti tik skaičius;
  • mirties data - iš kalendoriaus pasirenkama reikšmė;
  • Paskutinė palikėjo deklaruota gyvenamoji vieta:
  • savivaldybė - pasirenkama iš reikšmių sąrašo;
  • adresas - laisvai įvedama reikšmė. Paskutinės palikėjo gyvenamosios vietos adresas be namo numerio;
 • Pasirinkite paslaugas, kurias norėtumėte užsakyti - spausti Rinktis daugiau notarinių paslaugų. Atsivėrusiame lange galite pasirinkti notarines paslaugas, kurias norite pridėti į užsakymą. Norėdami pasirinkti paslaugą, kairėje pusėje esančiame paslaugų sąraše spauskite ant konkrečios paslaugos ir spauskite . Paslauga bus perkelta į jūsų pasirinktų paslaugų sąrašą. Jeigu kažkurios iš pasirinktų paslaugų pridėti į užsakymą nebenorite, pasirinktų paslaugų sąraše spauskite ant konkrečios paslaugos ir spauskite . Paslauga bus pašalinta iš jūsų pasirinktų paslaugų sąrašo. Rinkdamiesi paslaugas, galite pasinaudoti paieška ir paieškos laukelyje įvedę paslaugos pavadinimo fragmentą bei paspaudę galėsite surasti reikiamą paslaugą;
 • Vykdytojas:
  • biuras - pasirinkus mygtuką Pasirinkti iš sąrašo, pateikiamas biurų sąrašas priklausomai nuo atvertoje formoje (žr. 2 pav.) pasirinktos reikšmės:
   1. pasirinkti biurą pagal paskutinės palikėjo deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybę - pateikiami notarų biurai, kuriems paveldėjimo atvejams priskirtos teritorijos paskutinės palikėjo deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybėje. Šioje formoje taip pat matysite atostogaujančių ar negalinčių eiti notaro pareigų, notarų sąrašą. Jeigu paveldėjimo teritoriją (pagal paskutinę palikėjo gyvenamąją vietą) aptarnauja biuras, kuriame visi notarai šiuo metu atostogauja, tai kuriant užsakymą lauke Biuras bus pateikiamas ne tas biuras, kuris aptarnauja palikėjo gyvenamąją vietą paveldėjimo klausimais, bet tas biuras, kuriam priklauso pavaduojantis notaras šiuo laikotarpiu. Jeigu vidiniame portale buvo priimti pavyzdžiui, du sprendimai dėl šio biuro notarų pavadavimo (ir sprendimai nėra panaikinti), tai šiame lauke pasirenkamas biuras iš sąrašo.
   2. pasirinkti kitą notaro (-ų) biurą - pažymėję šį laukelį galėsite pasirinkti bet kurį biurą (nepriklausomai nuo to, kuris biuras aptarnauja paveldėjimą teritoriją). Šis pasirinkimas galimas tada, kai yra gautas sprendimas dėl paveldėjimo bylos perdavimo. Pasirinkti biurą, kuriame šiuo metu visi notarai atostogauja - negalėsite.
  • notaras arba darbuotojas, kuriam skiriamas užsakymas - pasirenkama iš reikšmių sąrašo. Jei biure, kurį pasirinkote anksčiau, yra atostogaujančių notarų, tai šiame sąraše nebus pateikiami tokie notarai;
  • užsakymo komentaras -  įrašomas su užsakymu susijęs komentaras.

1 pav. Naujo užsakymo kūrimo pavyzdys paveldėjimo atveju

2 pav. Pasirinkti biurą iš sąrašo

 

2. Ne paveldėjimo atvejis

 • Bendros informacijos skyrius:
 • Ar norite užsakyti su paveldėjimu susijusias paslaugas? - turėtų būti pažymėta "Ne", jei norite formą pildyti ne paveldėjimo atveju;
 • Pasirinkite paslaugas, kurias norėtumėte užsakyti - spausti Rinktis daugiau notarinių paslaugų. Atsivėrusiame lange galite pasirinkti notarines paslaugas, kurias norite pridėti į užsakymą. Norėdami pasirinkti paslaugą, kairėje pusėje esančiame paslaugų sąraše spauskite ant konkrečios paslaugos ir spauskite . Paslauga bus perkelta į jūsų pasirinktų paslaugų sąrašą. Jeigu kažkurios iš pasirinktų paslaugų pridėti į užsakymą nebenorite, pasirinktų paslaugų sąraše spauskite ant konkrečios paslaugos ir spauskite . Paslauga bus pašalinta iš jūsų pasirinktų paslaugų sąrašo. Rinkdamiesi paslaugas, galite pasinaudoti paieška ir paieškos laukelyje įvedę paslaugos pavadinimo fragmentą bei paspaudę galėsite surasti reikiamą paslaugą;
 • Vykdytojas:
  • biuras - pasirinkus mygtuką Pasirinkti iš sąrašo, pateikiamas visų sistemoje užregistruotų notarų biurų sąrašas. Jei vykdytojo notaro (-ų) biure yra atostogaujančių/negalinčių eiti notaro pareigų notarų, tai šioje formoje matysite atostogaujančių/negalinčių eiti notarų sąrašą (žr. 4 pav.); 
  • notaras arba darbuotojas, kuriam skiriamas užsakymas - pasirenkama iš reikšmių sąrašo. Notaro, kuris šiuo metu nedirba, šiame lauke pasirinkti nedraudžiama;
  • užsakymo komentaras - neprivalomas pildyti laukas.

3 pav. Naujo užsakymo kūrimo pavyzdys ne paveldėjimo atveju

4 pav. Pasirinkti biurą iš sąrašo (pavadavimai)

 

Toliau naujo užsakymo kūrimas vyksta bendra ir ta pačia tvarka tiek paveldėjimo, tiek ne paveldėjimo atvejais:

 • Asmenų skyrius:
 • Notarinių paslaugų užsakyme (reikia pažymėti vieną iš trijų):
  • veikiu asmeniškai;
  • atstovauju kitam asmeniui;
  • veikiu asmeniškai ir atstovauju kitam asmeniui.
   Jei pasirinkote atstovauju kitam asmeniui arba veikiu asmeniškai ir atstovauju kitam asmeniui, tai paspaudę galite pridėti fizinį asmenį, kuriam atstojaujate arba paspaudę galite pridėti juridinį asmenį, kuriam atstovaujate. Jei anksčiau jau buvote teikę notarinių paslaugų užsakymų, kuriuose nurodėte juridinius ar fizinius asmenis, tai paspaudę galite pasirinkti asmenį iš ankstesniuose užsakymuose dalyvaujančių asmenų (t.y. pasirinkti ruošinį). Taip pat į užsakymą galite pridėti fizinį ar juridinį asmenį, per kurį atstovaujate kitam asmeniui. Jei norite pridėti fizinį asmenį, per kurį atstovaujate konkrečiam asmeniui, tuomet prie konkretaus į užsakymą pridėto asmens spauskite . Jei norite pridėti juridinį asmenį, per kurį atstovaujate konkrečiam asmeniui, tuomet prie konkretaus į užsakymą pridėto asmens spauskite . Jei norite pašalinti į užsakymą pridėtą asmenį, spauskite ;
 • Dokumentų skyrius:
  • įkeliami reikalingi dokumentai. Norėdami įkelti dokumentus, spauskite . Jeigu pildant naują notarinių paslaugų užsakymą šioje kortelėje jau yra prisegtų dokumentų, tai atsisiuntę juos užpildykite ir įkelkite į kuriamą notarinių paslaugų užsakymą.
 • Pateikti užsakymą skyrius:
  • šiame skyriuje pateikiama užsakymo peržiūra. Jei norite redaguoti konkrečią notarinių paslaugų užsakymo informaciją, eikite į atitinkamą užsakymo skyrių. Jei užsakyme užpildytas teisingai ir i pageidaujate pateikti užsakymą notarų biurui, pažymėkite, kad sutinkate su sistemos naudojimo taisyklėmis ir spauskite Pateikti užsakymą.

Jei užsisakėte notarinių paslaugų, kurių užsakymuose yra pridėta su testamentais susijusių notarinių paslaugų (Testamentas, Asmeninio testamento priėmimas saugoti, Oficialiajam prilyginamo testamento priėmimas saugoti arba Testamento panaikinimas), tai duomenys apie šias paslaugas bus teikiami tik iki tol, kol nebus patvirtintas šių paslaugų teikimas.

Kaip užsakyti notarines paslaugas, kurios bus atliekamos nuotoliniu būdu?

 1. Notarinį veiksmą nuotoliniu būdu pageidaujantis atlikti asmuo turi prisijungti prie eNotaras informacinės sistemos per el. valdžios vartus (www.enotaras.lt).
 2. Kai nuotolinį notarinį veiksmą pageidauja atlikti juridinis asmuo, prie eNotaras sistemos jungiasi juridinį asmenį atstovaujantis fizinis asmuo.
 3. Prisijungus prie eNotaras informacinės sistemos, atsivėrusiame pradiniame lange, viršuje esančioje meniu juostoje pasirenkama „Paslaugų užsakymai".
 4. Paslaugų užsakymo lange pasirenkama „Užsakyti notarines paslaugas".
 5. Užpildoma paslaugų užsakymo lange nurodyta bendra informacija.
 6. Skiltyje „Asmenys" nurodoma, ar asmuo veikia asmeniškai, ar atstovauja kitą asmenį. Jeigu notarinis veiksmas atliekamas atstovaujant fizinį ar juridinį asmenį, pasirenkama „Atstovauju kitam asmeniui" ir užpildoma atsidariusi forma.
 7. Skiltyje „Dokumentai" pridedami notariniam veiksmui atlikti reikalingi dokumentai.
 8. Peržiūrima užpildyta informacija ir spaudžiama „Pateikti užsakymą".
 9. Notaras gavęs paslaugos užsakymą,apie notarinio veiksmo atlikimo detales praneša notarinį veiksmą pageidaujančiam atlikti asmeniui per „Susirašinėjimai".
 10. Klientui ir notarui suderinus notarinio veiksmo atlikimo laiką, notaras sukuria nuorodą į virtualų pokalbį. Nuoroda pateikiama „Paslaugų užsakymo" skiltyje, pasirinkus užsakytą paslaugą ir pasirinkus „Vizitų laikas".
 11. Nuoroda pasirašyti notarinį dokumentą kvalifikuotu el. parašu pateikiama skiltyje „Susirašinėjimai".
 12. Asmens pasirašytas ir notaro kvalifikuotu el. parašu patvirtintas dokumentas atsiunčiamas į skiltį „Susirašinėjimai".

Kaip peržiūrėti pateiktų užsakymų sąrašą?

Užsakymai pateikti per portalą

Sukurtas ir biurui pateiktas užsakymas per eNotaras portalą pateikiamas sąraše "Užsakymai pateikti per portalą". Sąraše pateikiama pagrindinė informacija apie užsakymą:

 • sukūrimo data - notarinės paslaugos užsakymo sukūrimo data;
 • numeris - unikalus užsakymo numeris;
 • notarinės paslaugos - notarinės paslaugos, pridėtos užsakyme pavadinimas;
 • notaro (-ų) biuras - notaro (-ų) biuro pavadinimas ir adresas, kuriame padarytas notarinių paslaugų užsakymas;
 • būsena - užsakymo būsena. Būsenų reikšmės: - užsakymas įvykdytas, - užsakymas atmestas, - užsakymas vykdomas.

1 pav. Notarinių paslaugų sąrašas "Užsakymai pateikti per portalą"

 

Norėdami surasti biurui pateiktą notarinių paslaugų užsakymą, galite pasinaudoti paieška. Galite atlikti bendrą užsakymų paiešką arba detalią užsakymų paiešką. Norėdami atlikti bendrą užsakymų paiešką, bendrame paieškos lauke įveskite siūlomus paieškos kriterijus ir spauskite Ieškoti. Norėdami vėl matyti pilną užsakymų sąrašą, spauskite Išvalyti.

2 pav. Kortelės "Užsakymai pateikti per portalą" detali paieška

 

Norėdami atlikti detalią užsakymų paiešką, pažymėkite lauką Detali paieška ir jums bus pateikti paieškos laukai:

 • notaro (-ų) biuras;
 • notarinė paslauga;
 • būsena;
 • sukūrimo data (Nuo - Iki);
 • rodyti užsakymus - naudotojas gali pasirinkti kokius užsakymus rodyti ("Visus", "Tik mano pateiktus per portalą", "Tik pateiktus notarų biure").

 

Notaro (-ų) biure užsakytos paslaugos

Kortelėje "Notaro (-ų) biure užsakytos paslaugos " pateikiami duomenys apie notarų biure patvirtintus veiksmus, kuriuos užsisakėte ne per eNotaras sistemą. Sąraše pateikiami duomenys:

 • notarinė paslauga - notarinės paslaugos pavadinimas;
 • palikėjo duomenys - pateikiamas palikėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, mirties data;
 • notaro (-ų) biuras - notaro (-ų) biuro pavadinimas ir adresas, kuriame patvirtintas notarinis veiksmas;
 • notaras - notaro, patvirtinusio notarinį veiksmą, vardas ir pavardė;
 • Reg. Nr. - notarinio veiksmo registracijos numeris;
 • notarinio veiksmo patvirtinimo data - data, kada notaras patvirtino notarinį veiksmą.

3 pav. Notarinių paslaugų sąrašas "Notaro (-ų) biure užsakytos paslaugos"

 

Norėdami surasti konkretų notarinį veiksmą, galite pasinaudoti paieška. Galite atlikti bendrą arba detalią patvirtintų veiksmų paiešką. Norėdami atlikti bendrą patvirtinų veiksmų paiešką, bendrame paieškos lauke įveskite siūlomus paieškos kriterijus ir spauskite Ieškoti. Norėdami vėl matyti pilną patvirtintų veiksmų sąrašą, spauskite Išvalyti.

Norėdami atlikti detalią patvirtintų veiksmų paiešką, pažymėkite lauką Detali paieška ir jums bus pateikti paieškos laukai:

 • notaro (-ų) biuras;
 • notarinė paslauga;
 • notarinio veiksmo patvirtinimo data (Nuo - Iki).

 

Vizitų sąrašas

Šioje kortelėje pateikiamas jums aktualių vizitų sąrašas (žr. 4 pav.). Vizitų sąraše pateikiami vizitai, kurie susiję su tam tikru notarinių paslaugų užsakymu arba vizitai, kurie nesusiję su jokiu notarinių paslaugų užsakymu. Jei vizitas yra susijęs su notarinių paslaugų užsakymu, tai prie jo pateikiama nuoroda "Notarinių paslaugų užsakymas", kurią paspaudus bus atveriamas susijęs užsakymas ir užsakymo kortelėje "Vizitų laikas" galėsite peržiūrėti tik su tuo užsakymu susijusius vizitų laikus. Vizitų sąraše pateikiama vizito data ir laikas, notarų biuras (jo pavadinimas ir adresas), kuriame numatytas vizitas.

4 pav. Notarinių paslaugų užsakymų vizitų sąrašas

Kaip peržiūrėti detalią užsakymo informaciją?

Norėdami peržiūrėti detalią užsakymo informaciją, paspauskite užsakymų sąraše "Užsakymai pateikti per portalą" ant konretaus užsakymo (žr. 1 pav.). Atsidariusiame lange pateikiama tokia informacija:

 • bendra informacija (žr. 1 pav.) - šioje dalyje pateikiama bendra užsakymo informacija;
  • artėjantis vizitas - laukas nepateikiamas jei nėra artėjančio vizito. Pateikiamas anksčiausias vizitas, kuris priskirtas užsakymui ir kurio laikas dar nėra praėjęs. Jei užsakymui priskirti keli vizitai su tuo pačiu laiku (t.y. nėra vieno anksčiausio vizito), tai pateikiami visi šie vizitai:
   • nuo - Įvykio pradžios data ir laikas;
   • veiksmas - vizito antraštė;
  • numeris - pateikiamas notarinių paslaugų užsakymo numeris;
  • sukūrė - naudotojas (vardas, pavardė), kuris sukūrė užsakymą;
  • sukūrimo data - užsakymo sukūrimo data;
  • įvykdymo data - užsakymo įvykdymo data;
  • būsena - užsakymo būsena;
  • paveldėjimo paslaugos - pastaba apie tai, ar užsakyme pridėtos paslaugos yra susijusios su paveldėjimu ar nesusijusios;
  • užsakytos notarinės paslaugos:
   • notarinė paslauga - notarinės paslaugos pavadinimas. Notarinės paslaugos pavadinimas pateikiamas kaip nuoroda, kurią paspaudus atidaroma šios notarinės paslaugos detali informacija (aprašymas);
   • būsena - užsakytos notarinės paslaugos būsena;
   • pastaba - notarinės paslaugos patvirtinimo / atmetimo pastaba;
   • notaras - notaro, patvirtinusio notarinį veiksmą, vardas ir pavardė;
   • reg. Nr. - notarinio veiksmo registracijos numeris;
   • notarinio veiksmo patvirtinimo data - notarinio veiksmo patvirtinimo data;
  • palikėjo duomenys:
   • vardas - palikėjo vardas;
   • pavardė - palikėjo pavardė;
   • asmens kodas - palikėjo asmens kodas;
   • gimimo data - palikėjo gimimo data;
   • mirties data - palikėjo mirties data;
   • paskutinė palikėjo deklaruota gyvenamoji vieta:
   • savivaldybė - paskutinės palikėjo gyvenamosios vietos savivaldybė;
   • gadresas - paskutinės palikėjo gyvenamosios vietos adresas;
  • vykdytojas:
   • notaro (-ų) biuras / adresas / notaras - notaro (-ų) biuro pavadinimas, biure dirbantys notarai;
   • notaras arba darbuotojas, kuriam skiriamas užsakymas - gali būti nurodoma kokiam notarui arba darbuotojui (vardas ar / ir pavardė) norima skirti notarinių paslaugų užsakymą;
   • užsakymo komentaras - gali būti nurodomas notarinių paslaugų užsakymo komentaras;

1 pav. Detali notarinių paslaugų užsakymų pranešimo informacija. Skyrius: Bendra informacija

 • asmenys - šioje dalyje pateikiami asmenys, kuriuos pridėjote notarinių paslaugų užsakyme (žr. 2 pav.);
 • dokumentai - šioje dalyje pateikiami dokumentai, kuriuos įkėlėte į notarinių paslaugų užsakymą (žr. 3 pav.);
 • vizitų laikas - šioje dalyje pateikiami su užsakymu susiję vizitai, kuriuos užsakymui priskyrė notaras ar notaro darbuotojas (žr. 4 pav.);
 • užsakymo istorija - šioje dalyje pateikiami užsakymo istoriniai įvykiai (žr. 5 pav.).

2 pav. Detali notarinių paslaugų užsakymų pranešimo informacija. Skyrius: Asmenys

3 pav. Detali notarinių paslaugų užsakymų pranešimo informacija. Skyrius: Dokumentai

4 pav. Detali notarinių paslaugų užsakymų pranešimo informacija. Skyrius: Vizitų laikas

5 pav. Detali notarinių paslaugų užsakymų pranešimo informacija. Skyrius: Užsakymo istorija

Kaip sukurti prašymą dėl paveldėjimo bylos perdavimo?

Puslapyje Paveldėjimo bylų perdavimo prašymai pateikiama paveldėjimo bylų perdavimo prašymų istorija (t.y. pateikiami prašymai, kuriuos per sistemą esate sukūręs dėl paveldėjimo bylos perdavimo). Šiame sąraše galima peržiūrėti prašymų istoriją, bet kuriuo metu sužinoti prašymo vykdymo eigą. Prašymus dėl paveldėjimo bylų perdavimo gali kurti klientas arba administratorius. Viršutinėje meniu juostoje pasirinkite Intranetas, tuomet kairiojoje meniu juostoje pasirinkite Paveldėjimo bylų perdavimo prašymai ir sistema jums pateiks paveldėjimo bylų perdavimo prašymų sąrašą.

Sukurti prašymą dėl paveldėjimo bylos perdavimo

Norėdami sukurti prašymą dėl paveldėjimo bylos perdavimo, pasirinkite Kurti paveldėjimo bylos perdavimo prašymą ir sistema jums pateiks prašymo pildymo formą, kurią sudaro tokios kortelės: Prašymas, Asmenys, Dokumentai, Pateikti prašymą (žr. 1 pav.).

1 pav. Prašymo dėl paveldėjimo bylos perdavimo duomenys

 

Prašymo skyrius:
Palikėjo duomenys:

Vardas - įrašomas palikėjo vardas.
Pavardė - įrašoma palikėjo pavardė.
Asmens kodas - įrašomas palikėjo asmens kodą.
Pastaba. Jei esate paveldėjimo bylų perdavimo administratorius, galite pažymėti, kad palikėjas neturi asmens kodo ir atsiradusiame laukelyje Gimimo data nurodyti palikėjo gimimo datą.
Mirties data - nurodoma palikėjo mirties datą.
Paskutinė palikėjo deklaruota gyvenamoji vieta:

 • Savivaldybė - pasirenkama iš reikšmių sąrašo.
 • Adresas - laisvai įvedama reikšmė. Paskutinės palikėjo gyvenamosios vietos adresas be namo numerio. Šiame laukelyje pradėkite vesti reikšmę ir iš pateikto pasiūlymų sąrašo pasirinkite šią reikšmę.

Paveldėjimo bylos vykdytojas:

 • Biuras, kuriam priklausytų vesti paveldėjimo bylą - pasirinkus mygtuką Pasirinkti iš sąrašo, pateikiamas biurų sąrašas pagal reikšmę, kuri nurodyta lauke Savivaldybė.
 • Biuras, kuriame pageidaujama vesti paveldėjimo bylą:
  • Biuras - pasirinkus mygtuką Pasirinkti iš sąrašo, pateikiamas visų sistemoje užregistruotų biurų sąrašas iš kurio pasirenkamas pageidaujamas biuras.
  • Notaras - pasirenkamas notaras;

Motyvai - įrašomi motyvai kodėl norima perduoti paveldėjimo bylą kitam biurui.

Asmenų skyrius:
Jei esate klientas, tai šiame skyriuje matysite savo duomenis. Paspauskite ant savo vardo ir pavardės ir atsivėrusioje formoje užpildykite duomenis (žr. 2 pav.).

2 pav. Pildyti duomenis apie save

 

Jei šiame prašyme veikiate ne kaip pareiškėjas, bet kaip pareiškėjo atstovas, tai galite pridėti pareiškėją. Norėdami pridėti pareiškėją, spauskite Pridėti pareiškėją, atsivėrusioje formoje užpildykite pareiškėjo duomenis ir išsaugokite juos (žr. 3 pav.). Jei pareiškėją atstovaujate per juridinį asmenį, tai pridėkite juridinį asmenį (pridėti juridinį asmenį galėsite tik po to, kai prašyme bus pridėtas pareiškėjas). Norėdami pridėti juridinį asmenį, spauskite Pridėti juridinį asmenį, per kurį atstovauju pareiškėjui, atsivėrusioje formoje užpildykite juridinio asmens duomenis ir išsaugokite juos (žr. 4 pav.).

3 pav. Pildyti pareiškėjo duomenis

4 pav. Pildyti juridinio asmens duomenis

 

Jei esate paveldėjimo bylų perdavimo administratorius, tai šiame skyriuje nebus pateikiami jokie asmenys ir jūs turėsite pridėti pareiškėją ir jo atstovus (jei pareiškėjui yra atstovaujama). Norėdami pridėti pareiškėją, spauskite Pridėti pareiškėją, užpildykite pareiškėjo duomenis ir išsaugokite juos. Jei pareiškėją atstovauja kitas fizinis asmuo, tai galite pridėti jį paspaudę mygtuką Pridėti fizinį asmenį, kuris atstovauja pareiškėją. Jei pareiškėją pridėtas fizinis asmuo atstovauja per juridinį asmenį, tai galite pridėti jį paspaudę Pridėti juridinį asmenį, per kurį atstovaujama pareiškėjui.

Šiame skyriuje pateikiamas pagal prašymo formoje įvestus duomenis suformuota prašymo dokumentas, kurį peržiūrai galite atsisiųsti į savo kompiuterį. Jei reikia, galite įkelti kitus dokumentus. Norėdami įkelti kitus dokumentus, spauskite Įkelti ir įkelkite reikiamus dokumentus.

Pateikti prašymą skyrius:

Šiame skyriuje peržiūrai pateikiami prašymo duomenys. Jei norite redaguoti prašymo duomenis, tuomet eikite į pasirinktą formos kortelę ir paredaguokite reikiamus duomenis. Jei prašymo pildymo formoje nurodėte reikiamus duomenis, pasirinkite Pateikti ir prašymas bus pateiktas Lietuvos notarų rūmams ir automatiškai užregistruotas Lietuvos notarų rūmų paveldėjimo bylų perdavimo registre. Taip pat prašymas bus pateikiamas ir prašyme nurodytiems biurams, kurie Lietuvos notarų rūmams pateiks sutikimus/atsisakymus dėl paveldėjimo bylos perdavimo.

Prašymo peržiūra

Norėdami peržiūrėti pateiktą prašymą, paveldėjimo bylų perdavimo prašymų sąraše paspauskite ant konkretaus įrašo ir sistema atvers pateiktą prašymą (žr. 5 pav.).

5 pav. Peržiūrėti prašymą

Kaip peržiūrėti sprendimo dėl paveldėjimo bylos perdavimo duomenis?

Duomenys apie priimtą, panaikintą sprendimą ar atšauktą sprendimo panaikinimą bus pateikiami išorės portale klientui, kuris pateikė prašymą. Kaip peržiūrėti sprendimo duomenis aprašoma toliau.

Puslapyje Pranešimai turi būti pateikiamas pranešimas apie tai, kad:

 • priimtas sprendimas dėl paveldėjimo bylos perdavimo (jei sprendimas notarų rūmuose buvo priimtas). Paspauskite ant jo ir sistema jums atvers susijusį prašymą dėl paveldėjimo bylos perdavimo. Pasirinkite kortelę Sprendimas ir peržiūrėkite sprendimo duomenis.
 • panaikintas sprendimas dėl paveldėjimo bylos perdavimo (jei sprendimas notarų rūmuose buvo panaikintas). Paspauskite ant jo ir sistema jums atvers susijusį prašymą dėl paveldėjimo bylos perdavimo. Pasirinkite kortelę Sprendimas ir peržiūrėkite sprendimo duomenis.
 • atšauktas sprendimo dėl paveldėjimo bylos perdavimo panaikinimas (jei notarų rūmuose buvo atšauktas sprendimo panaikinimas). Paspauskite ant jo ir sistema jums atvers susijusį prašymą dėl paveldėjimo bylos perdavimo. Pasirinkite kortelę Sprendimas ir peržiūrėkite sprendimo duomenis.

6 pav. Sprendimo duomenys išorės portale

Kaip parašyti notaro (-ų) biurui?

Puslapyje Susirašinėjimai pateikiami susirašinėjimai tarp kliento ir notarų bei notarų darbuotojų. Klientas gali sukurti naują susirašinėjimą arba jau esančiame susirašinėjime sukurti naują pranešimą.

Viršutinėje svetainės meniu juostoje spauskite Susirašinėjimai ir sistema jums atvers susirašinėjimų su notaro (-ų) biuru sąrašą. Norėdami sukurti naują susirašinėjimą su konkrečiu notaro (-ų) biuru, spauskite Kurti naują (žr. 2 pav).

Atsidariusiame lange užpildykite pranešimą (žr. 1 pav.):

 • notaro (-ų) biuras - notarų biuro, su kuriuo pageidaujate sukurti susirašinėjimą, pavadinimas. Jei žinote notaro (-ų) biuro pavadinimą, pradėkite vesti pavadinimo fragmentą iš mažiausiai 3 simbolių ir jums bus pateikiamas notarų biurų pasiūlymų sąrašas;
 • notaro (-ų) biuro adresas - notaro (-ų) biuro, su kuriuo pageidaujate sukurti susirašinėjimą, adresas. Jei laukelyje "Notaro (-ų) biuras" esate pasirinkęs notaro (-ų) biurą, tuomet šis laukas yra užpildomas automatiškai. Jei laukelyje "Notaro (-ų) biuras" nesate pasirinkęs notaro (-ų) biuro, tuomet galite pradėti vesti biuro adreso fragmentą. Įvedus 3 simbolius, bus pateikiamas pasiūlymų sąrašas, iš kurio galėsite pasirinkti adresą. Pasirinkus adresą, sistema automatiškai užpildys laukelį "Notaro (-ų) biuras";
 • asmuo, kuriam skirtas pranešimas - notaras ar notaro darbuotojas, su kuriuo pageidaujate bendrauti. Šiame lauke galima pasirinkti notarą ar notaro darbuotoją iš sąrašo;
 • mano duomenys - pateikiami duomenys iš jūsų naudotojo profilio;
 • tema - pranešimo tema. Laisvai įrašoma pranešimo tema;
 • pranešimas - šiame laukelyje įrašomas pranešimo tekstas;
 • priedai - galite įkelti priedus pranešimui. Galimi priedų formatai: doc, docx, xls, xlsx, png, jpeg, pdf. Bendras maksimalus failų dydis gali būti iki 5 MB.

Norėdami išsiųsti pranešimą, spauskite Siųsti. Jeigu pranešimo siųsti nenorite ir norite grįžti į pagrindinį susirašinėjimų langą, spauskite Grįžti.

1 pav. Naujo susirašinėjimo kūrimas

Kaip atlikti susirašinėjimų paiešką ir peržiūrėti detalią susirašinėjimo informaciją?

Visi susirašinėjimai pateikiami susirašinėjimų puslapyje (žr. 1 pav). Sąraše pateikiami tokie stulpeliai:

 • siuntėjas - asmens, kuris sukūrė vėliausią pranešimą susirašinėjime, vardas ir pavardė;
 • tema - susirašinėjimo tema;
 • data - vėliausio pranešimo, esančio susirašinėjime, data.

1 pav. Susirašinėjimų sąrašas

 

Norėdami surasti konkretų susirašinėjimą, galite pasinaudoti paieška. Paieškos laukeliuose tema, data, notaro (-ų) biuras, asmuo įrašykite paieškos kriterijus ir spauskite Ieškoti.

Norėdami peržiūrėti konkretų susirašinėjimą, susirašinėjimų sąraše spauskite ant dominančio susirašinėjimo ir sistema atvers konkretų susirašinėjimą (žr. 2 pav.). Priklausomai nuo to, ar susirašinėjimas priskirtas jums ar kitam biuro naudotojui, šiame susirašinėjime galėsite peržiūrėti jau sukurtus pranešimus ir/ar sukurti naują pranešimą. Neperskaityti susirašinėjimo pranešimai yra išskleisti, o perskaityti pranešimai yra suskleisti. Suskleistiems pranešimams rodoma tik: pranešimo siuntėjo vardas ir pavardė, pranešimo teksto dalis, pranešimo data. Naudotojas gali išskleisti ir peržiūrėti bet kurį ankstesnį pranešimą. Jei esate notaro darbuotojas ir susirašinėjimas priskirtas notarui, tuomet susirašinėjimo pranešimų matyti negalėsite. Susirašinėjime pateikiama:

 • tema - susirašinėjimo tema. Jei kuriant susirašinėjimą tema nebuvo nurodyta, rodoma "Tema: (be temos)";
 • susirašinėjimas priskirtas užsakymui - jei notaro (-ų) biuro naudotojas susirašinėjimą yra priskyręs notarinių paslaugų užsakymui ar bylai tai pateikiama nuoroda į užsakymą;
 • notaro (-ų) biuro duomenys - pateikiami notaro (-ų) biuro, su kuriuo susirašinėjama, duomenys;
 • asmuo, kuriam skiriamas pranešimas - laukas pateikiamas tik tada, jei susirašinėjimą sukūrė klientas ir kurdamas naują susirašinėjimą užpildė lauką "Asmuo, kuriam skiriamas pranešimas";
 • mano duomenys - pateikiami kliento duomenys;
 • rašyti pranešimą - paspaudus šį mygtuką naudotojas nukreipiamas į pranešimo lauką, kuriame gali įrašyti naujo pranešimo tekstą;
 • pranešimas - laukas, kuriame įrašomas pranešimo tekstas;
 • priedai - pranešimo priedai. Kuriant naują pranešimą susirašinėjime, galima įkelti pranešimo priedus.

2 pav. Detalus susirašinėjimo informacinis langas

 

Jei notarų biure, kuriam norite pateikti žinutę, šiuo metu (šią dieną) yra atostogaujančių/negalinčių eiti notaro pareigų notarų, šalia lauko "Notaro (-ų) biuras" matysite įspėjamąjį pranešimą, kad "Šiame biure yra atostogaujančių/negalinčių eiti pareigų notarų" (žr. 3 pav.). Jeigu norite peržiūrėti atostogaujančių notarų sąrašą, pasirinkite Peržiūrėti. Atvertame lange matysite sąrašą notarų, kurie nuo šios dienos ar įskaitant šią dieną yra atostogose arba negali eiti notaro pareigų. Šalia matysite informaciją apie pavaduojantį notarą (vardą ir pavardę) bei biurą, kuriame pavaduojantis notaras dirba. Jei notaras, kuriam skirtas pranešimas šiuo metu atostogauja, tokį pranešimą sistema išsiųsti leis.

3 pav. Įspėjamasis pranešimas apie pavadavimus

Kas yra pranešimai?

Puslapyje Pranešimai pateikiami trumpi automatiniai pranešimai, kurie klientą informuoja apie užsakytos notarinės paslaugos vykdymo eigą. Į šį srautą taip pat patenka įspėjimai apie gautas naujas žinutes iš notaro (-ų) biuro.
Jei savo profilyje pažymėsite, kad pageidaujate gauti pranešimus el. paštu, tai papildomai pranešimus gausite el. paštu, kuris nurodytas naudotojo profilyje.
Norėdami peržiūrėti gautus pranešimus, viršutinėje svetainės meniu juostoje spauskite Pranešimai. Atsivėrusiame lange (žr. 1 pav.) matysite visus (tiek perskaitytus, tiek neperskaitytus) pranešimus iš notaro (-ų) biuro.

1 pav. Automatiniai pranešimai

 

Automatinių pranešimų sąraše ryškiau žymimi pranešimai, kurie dar nėra perskaityti. Jeigu norite pažymėti visus pranešimus perskaitytais, spauskite Pažymėti kaip skaitytus ir visi tame lange matomi pranešimai pažymimi kaip perskaityti. Jeigu norite pažymėti tik vieną pranešimą perskaitytu, spauskite .

 

Norėdami peržiūrėti su šiuo pranešimu susijusią informaciją, spauskite ant dominančio pranešimo ir sistema jus nukreips į puslapį, su kuriuo susijęs pranešimas. Pavyzdžiui:

 • jei gavote pranešimą su antrašte Gavote notaro pranešimą, tuomet paspaudus ant pranešimo sistema pateiks susijusį susirašinėjimą kortelėje Susirašinėjimai (daugiau skaitykite kontekstinėje pagalboje Susirašinėjimai );
 • jei gavote pranešimą su antraštėmis pridėta nauja notarinė paslauga arba notarinės paslaugos X vykdymo užsakyme X patvirtinimas / atmetimas, tuomet paspaudus ant pranešimo, sistema pateiks susijusį notarinių paslaugų užsakymą kortelėje Notarinių paslaugų užsakymai (daugiau skaitykite kontekstinėje pagalboje Notarinių paslaugų užsakymai).

Kaip pasikeisti profilio duomenis?

Puslapyje Naudotojo informacija pateikiami pagrindiniai išorės portalo naudotojo duomenys. Norėdami peržiūrėti ar redaguoti savo asmeninius duomenis, pagrindinėje meniu juostoje paspauskite ant rodyklės nukreiptos žemyn ties ikonėle su jūsų vardu ir pavarde ir pasirinkite Naudotojo informacija (žr. 1 pav.).

1 pav. Naudotojo informacija

 

Atvertame naudotojo informacijos lange, kairėje pusėje galite tik peržiūrėti savo prisijungimo duomenis. Asmens kodo, vardo ir pavardės redaguoti negalite (žr. 2 pav.). Jei pasikeitė jūsų vardas, pavardė ar asmens kodas, tuomet sistema automatiškai pakeis jūsų duomenis.

Elektroninio pašto adresą, telefono ar fakso numerius pasikeisti galite atitinkamuose laukuose suvedę duomenis ir paspaudę Išsaugoti. Jei nenorite išsaugoti atliktų pakeitimų spauskite Atšaukti arba užverkite formą (spauskite "X").

2 pav. Naudotojo informacijos peržiūra

 

Jei pageidaujate gauti automatinius pranešimus elektroniniu paštu apie užsakytų paslaugų pokyčius ar gautas naujas žinutes iš notaro (-ų) biuro, tuomet ties atitinkamu lauku pažymėkite varnelę .